Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z art. 19 ust. 12 z ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu jest prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 6 ust 3 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinnie do zadań własnych powiatu należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu utworzono Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 071-38-41-384 - z dniem 01.07.2020 r.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miliczu prowadzi interwencję kryzysową rozumianą jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, zgodnie z zapisami art. 47 ustawy o pomocy społecznej.

Celem działalności OIK jest przywrócenie osobom pozostającym w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmowane będą osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia m. in.:

  1. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu - nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także będącymi w sytuacji kryzysowej,
  2. upowszechnienie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy,
  3. opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie,
  4. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
  5. zapewnienie dostępu lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych i informacyjnych dla osób dotkniętych kryzysem,
  6. realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych oraz badanie skuteczności programu przez monitorowanie zachowań przez okres 3 lat po zakończeniu programu korekcyjno – edukacyjnego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miliczu będzie prowadził HOSTEL w celu zapewnienia niezbędnego schronienia - w pomieszczeniach budynku: Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej ul. Kolejowa 10 w Miliczu.

Regulamin prowadzenia Hostelu określony został Zarządzeniem - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu / OIK w Miliczu z dnia 01.07.2020 r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu pobytu w hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się przy ul. Kolejowej 10. -

Uchwała Nr XXI/103/2020 Rady Powiatu Milickiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Miliczu -

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:35:06przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-04-01 11:35:06przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:5253

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.