Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Powiatowy Ośrodek Wsparcia

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

Placówka prowadzona jest przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, któremu zlecono zadanie z zakresu administracji rządowej tj., prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Siedziba placówki mieści się w Miliczu ul. Wojska Polskiego 40 tel. (071) 38-31-155

Aktualnie POW posiada 30 miejsc dla uczestników wymagających opieki i świadczonych usług w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, porad specjalistów, opieki pielęgniarskiej.

Skierowanie do domu następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu

Wniosek o skierowanie składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2. ustawy o pomocy społecznej.

Sprawy dotyczące POW realizowane są w siedzibie PCPR pokój nr 4 tel. (071) 38 41 384 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku - starszy pracownik socjalny - Pani Małgorzata Mielcarek


Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-08 22:30:30przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-03-08 09:38:26przez: Dariusz Besz
Zmodyfikowano:2021-05-15 09:37przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:4220

Rejestr zmian

  • [2021-05-15 09:37:42]Dariusz BeszModyfikacja informacji