Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

 

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się: formy rehabilitacji; zakres rehabilitacji; metody i zakres nauki wspomnianych umiejętności, formy współpracy z rodziną lub opiekunami; planowane efekty rehabilitacji; oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Warsztaty prowadzą jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, mogą być jednak organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Na terenie Powiatu milickiego od 2001 roku funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Miliczu ul. Osadnicza 1c, tel. (71) 38-31-155
Prowadzony przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu z siedzibą przy ul. Kopernika 20.

Od dnia 01.01.2023 r. nastąpiło zwiększenie liczby uczestników i terapią zajęciową Warsztat obejmuje 60 osób (wcześniej 50 osób).


Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę warsztatów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Do 2006 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w całości były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast od 2007 r. znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nałożyła obowiązek współfinansowania WTZ na jednostkę samorządu terytorialnego o szczeblu powiatowym. Procentowy udział współfinansowania samorządu powiatowego od 2008 r. nie może być mniejszy niż 10 % całkowitych kosztów działalności WTZ.
Jednak może być on zmniejszony w przypadku pozyskania środków z innych źródeł finansowania.

ROK 2008 - pozyskano środki finansowe na warsztaty terapii zajęciowej z jednostek samorządu gminnego na mocy porozumień.
Wszystkie gminy powiatu wniosły swój wkład w finansowanie warsztatów.

Udział w finansowaniu WTZ w Miliczu w roku 2008 przedstawiał się następująco:

LP. UDZIAŁ W FINANSOWANIU KWOTA W ZŁ
1 Dotacja z PFRON 596 560,00
2 Powiat Milicki 31 117,00
3 Gmina Milicz 22 000,00
4 Gmina Cieszków 3 500,00
5 Gmina Krośnice 3 000,00
6 Milickie Stowarzyszenie 6 666,67
7 Milickie Stowarzyszenie - kiermasze 214,00
8 OGÓŁEM 663 057,67

 

Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli gmin za wsparcie i okazaną pomoc finansową w celu realizacji w/w zadania

ROK 2009 - również pozyskano środki finansowe na warsztaty terapii zajęciowej z jednostek samorządu gminnego na mocy porozumień.

Wszystkie gminy powiatu wniosły swój wkład w finansowanie warsztatów.

Udział w finansowaniu WTZ w Miliczu w roku 2009 przedstawiał się następująco:

LP. UDZIAŁ W FINANSOWANIU KWOTA W ZŁ
1 Dotacja z PFRON 591 840,00
2 Powiat Milicki 40 760,00
3 Gmina Milicz 20 000,00
4 Gmina Cieszków 2 000,00
5 Gmina Krośnice 3 000,00
6 OGÓŁEM 657 600,00

 

Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli gmin za wsparcie i okazaną pomoc finansową w celu realizacji w/w zadania

ROK 2010 - pozyskano środki finansowe na warsztaty terapii zajęciowej z jednostek samorządu gminnego - Cieszków i Krośnice na mocy porozumień.

Udział w finansowaniu WTZ w Miliczu w roku 2010 przedstawiał się następująco:

LP. UDZIAŁ W FINANSOWANIU KWOTA W ZŁ
1 Dotacja z PFRON 591 840,00
2 Powiat Milicki 60 760,00
3 Gmina Cieszków 2 000,00
4 Gmina Krośnice 3 000,00
5 OGÓŁEM 657 600,00

 

Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli gmin Cieszków i Krośnice za wsparcie i okazaną pomoc finansową w celu realizacji w/w zadania

Rok 2011

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Cieszków oraz Radnych Gminy za wsparcie i okazaną pomoc finansową w celu realizacji w/w zadania

 

 

ROK 2012 - pozyskano środki finansowe na warsztaty terapii zajęciowej z jednostek samorządu gminnego - Cieszków i Krośnice na mocy porozumień.

Udział w finansowaniu WTZ w Miliczu w roku 2012 przedstawiał się następująco:

LP. UDZIAŁ W FINANSOWANIU KWOTA W ZŁ
1 Dotacja z PFRON 591 840,00
2 Powiat Milicki 63 260,00
3 Gmina Cieszków 1 500,00
4 Gmina Krośnice 1 000,00
5 OGÓŁEM 657 600,00

 

Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli gmin Cieszków i Krośnice za wsparcie i okazaną pomoc finansową w celu realizacji w/w zadania

 

 

ROK 2013

Udział w finansowaniu WTZ w Miliczu w roku 2013 przedstawiał się następująco:

LP. UDZIAŁ W FINANSOWANIU KWOTA W ZŁ
1 Dotacja z PFRON 591 840,00
2 Powiat Milicki 64 260,00
3 Gmina Cieszków 1 500,00
4 OGÓŁEM 657 600,00

 

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Cieszków oraz Radnych Gminy za wsparcie i okazaną pomoc finansową w celu realizacji w/w zadania

 

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:37:29przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-04-01 12:27:45przez: Dariusz Besz
Zmodyfikowano:2023-01-31 12:24przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:4258

Rejestr zmian

  • [2023-01-31 12:24:34]Dariusz BeszAktualizacja informacji