Harmonogramu dostępny w załączniku -

W okresie od listopada do grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało trening kompetencji społecznych dla uczestników projektu, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Grupa docelowa to dzieci powyżej 15 roku życia, wśród których zauważono potrzebę wzmocnienia kompetencji społecznych.

Zajęcia poprowadziła Pani Aleksandra Patyk z firmy: Profesjonalne Doradztwo Personalne.

Działanie zostało pozytywnie ocenione przez odbiorców wsparcia, którzy mieli możliwość rozwijania kompetencji komunikacyjnych, wzmocnienia samooceny, doskonalenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia i stresu.

W dniu 16.12.2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało wyjazd do kina dla naszych podopiecznych, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dzieci wyjechały do Galerii Magnolia we Wrocławiu, gdzie obejrzały film pt. „Grinch”. Wyjazd przyniósł niemało emocji oraz pozytywnych wrażeń, a z twarzy dzieci nie schodził uśmiech.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

W dniu 12.12.2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” oraz pomocy lokalnych sponsorów zorganizowało Spotkanie Mikołajkowe dla naszych podopiecznych, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci oraz ich rodzice zastępczy. Zebranych powitała Dyrektor PCPR Monika Szczepańska, a swoją obecnością spotkanie uświetnił starosta milicki Pan Grzegorz Duda.

Podczas spotkania mikołajkowego uczestnicy wykonywali ozdoby choinkowe, piekli pierniki, wspólnie także udekorowano choinkę. Obecnych zabawiał wodzirej oraz Mikołajki.

Tradycyjnie przybył również Święty Mikołaj, który wręczył naszym pociechom paczki świąteczne. Dodatkowym prezentem był wyjazd do kina na film pt. „Grinch”, który odbył się w niedzielę 16.12.2018 r.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom za dar serca okazany naszym podopiecznym.

Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -