Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -

Harmonogram dostępny w załączniku -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z naszego terenu.

Szkolenia odbywały się w okresie od września do grudnia 2019 r., zrealizowano 50 godzin szkolenia, w ramach którego 20 osób otrzymały profesjonalne wskazówki dotyczące problemów w relacjach między dziećmi własnymi, a dziećmi w opiece zastępczej.

Zakres tematyczny:

  • Role rodzicielskie w rodzinie zastępczej a biologicznej
  • Granice w rodzinie analiza potrzeb i problemów rodziny
  • Metody rozwiązywania konfliktów, problemów pomiędzy dziećmi
  • Mój własny styl wychowania
  • Zagadnienia dotyczącej traumy i ich wpływu na relacje dzieci w opiece
  • Problemy destrukcyjnych zachowań dziecka i ich wpływu na pozostałe dzieci będące w rodzinie
  • Problemy dotyczące kontaktów dziecka z rodziną biologiczną:
  • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze – dotyczące relacji dzieci w opiece z rodziną biologiczną

Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -

Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -