Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -

Harmonogram dostępny w załączniku -

W dniu 29.08.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało wyjazd do kina dla naszych podopiecznych, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dzieci wyjechały do Galerii Magnolia we Wrocławiu, gdzie obejrzały film pt. „Król Lew”.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z naszego terenu.

Szkolenia odbywały się w okresie od lutego do sierpnia br., zrealizowano 50 godzin szkolenia, w ramach którego 23 osoby otrzymały profesjonalne wskazówki dotyczące problemów adaptacyjnych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania dzieci.

Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało cykl zajęć z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci poniżej 15 roku życia, przebywających w pieczy zastępczej.

Trening odbywał się w okresie od lutego do sierpnia br., ogółem zrealizowano 50 godzin zajęć, w ramach których 25 dzieci otrzymało wsparcie.

Cel treningu: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.