Harmonogram dostępny w załączniku -

Harmonogram dostępny w załączniku -

Aktualizacja nr 1 harmonogramu dostępna w załączniku -

Aktualizacja nr 2 harmonogramu dostępna w załączniku -

Aktualizacja nr 3 harmonogramu dostępna w załączniku -

Harmonogram dostępny w załączniku -

Aktualizacja nr 1 harmonogramu dostępna w załączniku -

Aktualizacja nr 2 harmonogramu dostępna w załączniku -

Aktualizacja nr 3 harmonogramu dostępna w załączniku -

W dniu 13.02.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało wyjazd do kina dla naszych podopiecznych, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dzieci wyjechały do Galerii Magnolia we Wrocławiu, gdzie obejrzały film pt. „Doktor Dolittle”.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -