Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt pt. „Lepszy start II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

W maju - czerwcu br. zrealizowano poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych (poradnictwo specjalistyczne) dla 12 uczestników projektu (osób z niepełnosprawnością).

W zakres tematyczny spotkań wchodziły poniższe zagadnienia:

 • Efektywność osobista
 • Komunikacja interpersonalna
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Warsztat asertywności
 • Automotywacja, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem

Uzyskane rezultaty:

W trakcie spotkań Uczestnicy mieli możliwość:

 • rozwinięcia kompetencji komunikacyjnych, w tym i asertywnej
 • wzmocnienia samooceny i pewności siebie
 • wzrostu umiejętności identyfikowania potrzeb swoich i innych
 • doskonalenia umiejętności radzenia sobie z napięciem i stresem
 • kształtowania postawy proaktywnej
 • nabycia umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • doskonalenia umiejętności precyzyjnego określania priorytetów i planowania codziennej pracy
 • uświadomienia znaczenia wewnątrzsterowności w pracy i w życiu codziennym
 • poznania własnych stylów zachowań w zespole oraz zasad współpracy grupowej.

Uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek w formie bufetu kawowego.

Uczestnicy projektu „Lepszy start II” będą uczestniczyli w poradnictwie i wsparciu grupowym w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych (poradnictwo specjalistyczne) finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz.

Terminy:

 • 02.05.2018 r. godz. 9.00 - 15.30
 • 11.05.2018 r. godz. 9.00 - 14.45
 • 22.05.2018 r. godz. 9.00 - 14.45
 • 04.06.2018 r. godz. 9.00 - 14.45
 • 05.06.2018 r. godz. 9.00 - 14.45
 • 18.06.2018 r. godz. 9.00 - 14.45
 • 19.06.2018 r. godz. 9.00 - 14.45

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych (poradnictwa specjalistycznego) dla uczestników projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -

Uczestnicy projektu „Lepszy start II” - będą uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Miejsce realizacji: ul. Wojska Polskiego 7/1 23, 56-300 Milicz - Centrum Rehabilitacji Natalia Ciesielska.

Terminy:

 • 26.03.2018, od 16.15 do 18.15
 • 27.03.2018, od 16.15 do 18.15
 • 28.03.2018, od 16.15 do 18.15
 • 29.03.2018, od 16.15 do 18.15
 • 30.03.2018, od 16.15 do 18.15
 • 03.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 04.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 05.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 06.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 09.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 10.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 11.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 12.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 13.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 16.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 17.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 18.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 19.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 20.04.2018, od 16.15 do 18.15
 • 23.04.2018, od 16.15 do 18.15

Uczestnicy projektu „Lepszy start II” - będą uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Miejsce realizacji: ul. Wojska Polskiego 7/1 23, 56-300 Milicz - Centrum Rehabilitacji Natalia Ciesielska.

Pierwszy termin: 26.03.2018 r. godz. od 17.15 do 19.15.

Pozostałe terminy zajęć zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu indywidualnie pomiędzy osobą prowadzącą a uczestnikiem projektu.