W dniach od 24.09.2012r. do 28.09.2012r.  odbyło się szkolenie z zakresu wizażu i autoprezentacji zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dla uczestników projektu „lepszy start”

 

Aktywizacja edukacyjna możliwa była dzięki projektowi PCPR pn. „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 Grupę docelową  szkolenia stanowili:

Uczestnicy projektu „Lepszy start” tj.  osoby  niepełnosprawnych  oraz  usamodzielniani wychowankowie pieczy zastepczej, w wieku aktywności zawodowej.

 

Wykonawcą szkolenia był:

  Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego „MEDIATOR” z siedzibą w Świdnicy

Od dnia 13.10.2012r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastepcze zawodowe, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz  niezawodowe rodziny zastępcze z grupą 8 osób - zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

 Szkolenie odbywa  się zgodnie z  programem „PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/Adopcja” zatwierdzonym przez  Ministra właściwego do spraw rodziny

 Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  

W dniu 08.10.2012r. rozpoczął się cykl szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Celem przeprowadzonych zajęć jest podniesienie kwalifikacji  istniejących rodzin zastępczych

 Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 Grupę docelową  szkolenia stanowi 19 osobowa grupa rodziców zastępczych

 Szkolenie prowadzi  specjalista psycholog  z Pracowni Psychologicznej "  METAMORFOZA” z Krośnic

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje, że w ramach udzielanego specjalistycznego poradnictwa w siedzibie jednostki przyjmuje specjalista psycholog - w każdą środę od godz.12.00  oraz 15.45 - naprzemiennie (co druga środa miesiąca) 

Zapisy do specjalisty prowadzone są w pok. nr 4 w PCPR w Miliczu