Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu Monika Szczepańska 21 listopada 2012 r. , podczas uroczystości obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odebrała w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie brązowy medal z Długoletnią Służbę.

 

Życzenia i gratulacje w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złożyła wręczająca odznaczenia Podsekretarz Stanu Irena Wóycicka.

 

Medal za długoletnią służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Publikacja wydana w ramach projektu: "Pomóż wystartować niepełnosprawnym".
Kliknij, aby obejrzeć materiał -