Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Świat bez przemocy, alkoholu, narkotyków , dopalaczy„ dzieci przebywające w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu milickiego. Uczestnicy  Konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać pracę artystyczną dowolnymi technikami plastycznymi w terminie do 28 września 2018 r.

Cel: Działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2015 - 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Regulamin konkursu

Informacje można również uzyskać w pokoju nr 4 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4b.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza dzieci z rodzin zastępczych, RDD, placówek opiekuńczo – wychowawczych na
pokazy sztuk walki i zajęcia z samoobrony
pod hasłem "STOP PRZEMOCY",
które odbędą się dnia 20.08.2018 r. (poniedziałek)
w Centrum Edukacji Ekologicznej (budynek z tyłu PCPR)
Zajęcia będą zorganizowane dla dwóch grup wiekowych:
I grupa – do lat 10, zajęcia od godz. 12 do godz. 13
II grupa – powyżej 10 lat, zajęcia od godz. 13 do godz. 14.

Dzieci z balonamiProwadzący: Mariusz Dumitrescu – Mistrz sztuki walki teakwon-do

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.08.2018 telefonicznie pod nr 71-38-41-384, lub osobiście w siedzibie PCPR pok. nr 4.

Serdecznie zapraszamy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje iż, w celu usprawnienia systemu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dolnośląski Urząd Wojewódzki uaktualnił bazę instytucji udzielających pomocy.

Aktualna baza teleadresowa
podmiotów i organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

  1. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - otwórz
  2. Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - otwórz
  3. Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - otwórz
  4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim - otwórz
  5. Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi noclegowniach oraz ogrzewalniach - otwórz

Zajrzyj również na stronę: www.duw.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, iż realizuje kolejną edycję programu „Aktywny Samorząd” skierowany do potrzeb osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MILICZU INFORMUJE, ŻE W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PROWADZIMY KOLEJNĄ EDYCJĘ PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

W związku z powyższym prosimy kierować:

  • osoby będące sprawcami przemocy w rodzinie,
  • osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Ponadto osoby zainteresowane mogą zgłaszać się same.

Przyjdź! Czekamy na Ciebie.

Wytyczne dotyczące realizacji Programu:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 180, poz.1493).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259).
  3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

Gdzie się zgłosić?

Zajęcia realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4B, w każdą środę od godziny 16.00, tel. 71 3841384

ZAPRASZAMY!

Ulotka strona 1 Ulotka strona 2
broszura_1 broszura_1

Kliknij, aby obejrzeć strony ulotki w pełnych rozmiarach