Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że prowadzi rekrutację do uczestnictwa w projekcie: „Bliżej dzieci” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu będą działania odpowiadające na realne potrzeby rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dzieci przebywających w pieczy zastępczej i oczekujących na umieszczenie w pieczy oraz usamodzielnianych wychowanków, zamieszkujących na terenie powiatu milickiego m.in. poprzez szkolenia, treningi kompetencji, grupy wsparcia, poradnictwo, reedukację, zajęcia rehabilitacyjne i wiele innych.

W związku z powyższym zapraszamy:

  • rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej oraz instytucjonalnej,
  • osoby opuszczające w/w pieczę zastępczą,
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

do siedziby PCPR w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B tel. 71-38-41-384, w celu zasięgnięcia szerszych informacji oraz zgłaszania chęci udziału w działaniach projektowych.

Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" z całego serca dziękuje za wsparcie udziału Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" w Kampanii KILOMETRY DOBRA 2018.

Pełna treść podziękowania -

Broszura informacyjna -

Regulamin rekrutacji i udziału -

Dzieci z balonami Z okazji Waszego Święta,
życzę wszystkim dzieciom,
tym dużym
i tym małym
wielu powodów do radości i uśmiechu,
tylko kolorowych snów,
sukcesów w szkole, zdrowia,
prawdziwych przyjaciół
i kochającej rodziny.

 

Z całego serca życzy:
Dyrektor PCPR Monika Szczepańska
wraz z pracownikami

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ogłasza nabór na stanowisko pracy, które nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu:

koordynator / młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - zatrudnienie: w ramach projektu "Bliżej dzieci"
w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia -

Kwestionariusz osobowy kandydata -