Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert: na wykonanie usług szkoleniowych realizowanych w projekcie „Bliżej dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ogłasza nabór na stanowisko pracy, które nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu:

koordynator / młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - zatrudnienie: w ramach projektu "Bliżej dzieci"
w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia -

Kwestionariusz osobowy kandydata -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że od dnia 16.05.2018 roku rusza Powiatowy Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie w każdą środę w godzinach od 16.30 w siedzibie PCPR. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie PCPR w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 4b lub pod numerem tel. 71-38-41-384.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że 26 marca 2018 r. została ogłoszona XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od szesnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd ponad 15.500 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych.

Szczegóły dotyczące Programu -

Strona internetowa programu: www.stypendia-pomostowe.pl

W dniu 12 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia pt. „Przepis na udane życie a przepis na sałatkę”. W spotkaniu brało udział 5 osób z rodzin zastępczych, psycholog oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkanie przebiegało w miłej i wszystkim paniom znanej atmosferze, a mianowicie - kuchni domowej. W czasie spotkania uczestniczki oprócz podania składników na udane życie przygotowały pyszne dwie sałatki. Wykonanie sałatek okazało się łatwym zadaniem dla Pań, które z uśmiechem i ochoczo zabrały się do pracy.

Spotkanie zakończono degustacją wiosennych sałatek.