Fundacja Bezpieczna Przystań realizuje projekt skierowany do ludzi młodych w wieku 15 - 29 lat, które zakończyły naukę w szkole specjalnej lub opuściły pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapeutyczne i szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich lub zakłady pracy chronionej, w tym także osoby niepełnosprawne.

Okres realizacji projektu 01.07.2018 r. – 31.01.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo dolnośląskie, lubuskie lub opolskie.

W ramach projektu oferowane jest:

  • doradztwo zawodowe
  • warsztaty grupowe z psychologiem
  • szkolenie zawodowe
  • staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Dodatkowo jest zapewniane:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW
  • certyfikowane egzaminy

Kontakt: Fundacja Bezpieczna Przystań,
tel. 662 642 817, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy do udziału!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w imieniu Fundacji EY serdecznie zaprasza do udziału w projekcie CEMS Chance.

Projekt ten to 4 – dniowy cykl warsztatów skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszana do udziału jest młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Najbliższa XV edycja już projektu, odbędzie się w dniach 4 -7 grudnia 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 27 października -17 listopada poprzez formularz na stronie internetowej http://cemschance.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestników jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorką rekrutacji najbliższej edycji Magdaleną Kuczyńską email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 662 576 921.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wniosek o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, które wydaje się dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 lub art. 26a ust.1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). Wniosek składa się do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który w ostatniej instancji wydał orzeczenie o zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do stopnia niepełnosprawności , a orzeczenie to nie ujawniło symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. Poz. 1241). Złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie.