W dniu 20 sierpnia 2018 roku dzieci z pieczy zastępczej wyjechały na wakacje organizowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy z PCPR w Miliczu. Dzieci będą przebywać w Ośrodku Wczasowym „Hutnik” w Jastrzębiej Górze.

Organizatorem kolonii realizowanych dla Kuratorium Oświaty jest biuro Poltur Polska Sp. Z o. o z Zielonej Góry.

Liczba uczestników kolonii z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu milickiego w okresie od 20.08 br. do 02.09 br. – 10 dzieci.

ŻYCZYMY NASZYM PODOPIECZNYM SŁOŃCA,
CIEPŁEJ WODY ORAZ HUMORU!!!

PCPR w Miliczu otrzymało propozycję udziału w programie Fundacji Przyjaciółka ,,Zobacz lepszą przyszłość”. To akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, domów dziecka i świetlic środowiskowych w wieku od 5 do 26 lat. W ramach tego programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnego badania wzroku i otrzymać darmowe okulary (szkła + oprawy). Materiały informacyjne na temat programu ,,Zobacz lepszą przyszłość” dostępne są na stronie internetowej: http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/

Mając na uwadze powyższe proszę o przekazanie informacji do PCPR w Miliczu na temat zapisania dziecka do programu, z zachowaniem terminu do dnia 27.08.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Świat bez przemocy, alkoholu, narkotyków , dopalaczy„ dzieci przebywające w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu milickiego. Uczestnicy  Konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać pracę artystyczną dowolnymi technikami plastycznymi w terminie do 28 września 2018 r.

Cel: Działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2015 - 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Regulamin konkursu

Informacje można również uzyskać w pokoju nr 4 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4b.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza dzieci z rodzin zastępczych, RDD, placówek opiekuńczo – wychowawczych na
pokazy sztuk walki i zajęcia z samoobrony
pod hasłem "STOP PRZEMOCY",
które odbędą się dnia 20.08.2018 r. (poniedziałek)
w Centrum Edukacji Ekologicznej (budynek z tyłu PCPR)
Zajęcia będą zorganizowane dla dwóch grup wiekowych:
I grupa – do lat 10, zajęcia od godz. 12 do godz. 13
II grupa – powyżej 10 lat, zajęcia od godz. 13 do godz. 14.

Dzieci z balonamiProwadzący: Mariusz Dumitrescu – Mistrz sztuki walki teakwon-do

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.08.2018 telefonicznie pod nr 71-38-41-384, lub osobiście w siedzibie PCPR pok. nr 4.

Serdecznie zapraszamy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje iż, w celu usprawnienia systemu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dolnośląski Urząd Wojewódzki uaktualnił bazę instytucji udzielających pomocy.

Aktualna baza teleadresowa
podmiotów i organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

  1. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - otwórz
  2. Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - otwórz
  3. Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - otwórz
  4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim - otwórz
  5. Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi noclegowniach oraz ogrzewalniach - otwórz

Zajrzyj również na stronę: www.duw.pl