Konkurs plastyczny pod tytułem "Świat bez przemocy, alkoholu, narkotyków, dopalaczy" został rozstrzygnięty. W dniu 28.12.2018 r. o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Udział w konkursie wzięło 8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Komisja konkursowa przyznała:

  • I miejsce dla Paulinki za które otrzymała Dyplom i nagrodę.
  • II miejsce dla Kuby za które otrzymał Dyplom i nagrodę.
  • III miejsce Sandry za które otrzymała Dyplom i nagrodę

pozostała piątka dzieci: Karol, Krystian, Kamila, Nikola i Klaudia otrzymali Dyplomy i nagrody pocieszenia w postaci drobnych upominków.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Jednocześnie składamy podziękowania dla sponsorów dzięki którym możliwe było ufundowanie dla uczestników ciekawych nagród.

Konkurs realizowany był w ramach: Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2015 - 2020.

W dniu 30 grudnia 2018 r. Dyrektor PCPR - Monika Szczepańska wzięła udział w zabawie sylwestrowej organizowanej dla pensjonariuszy DPS na zakończenie Roku 2018.

Poniższe informacje oraz zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: www.dpsmilicz.pl

Rok 2018 zakończyliśmy przy muzyce biesiadnej. Po raz kolejny zagrali dla nas nieodpłatnie Państwo Stanisław i Danuta Kuśnierzowie. Na koniec nasi muzycy udali się również do świetlic - do mieszkańców, którzy nie mogli wziąć udziału w zabawie. Była to kolejna okazja do wspólnego kolędowania - tym razem przy akompaniamencie akordeonu. W organizacji imprezy okolicznościowej pomogli nam nasi niezawodni wolontariusze. W zabawie uczestniczyła Pani Monika Szczepańska – dyrektor milickiego PCPR-u oraz Anna Milian – dyrektor DPS-u.

ChoinkaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w imieniu dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych, Rodzinnych Domach Dziecka, w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" na terenie naszego powiatu składa serdeczne podziękowania wszystkim Instytucjom, Firmom oraz Osobom, dzięki których hojności udało się przygotować spotkanie Mikołajkowe oraz paczki dla naszych podopiecznych.

Szczególnie dziękujemy Tym, którzy co roku pamiętają o naszych podopiecznych:

Bank Spółdzielczy w Miliczu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” w Miliczu, Centrum Ogrodniczo - Szkółkarskie przy ul. Krucza w Miliczu, Pani Anna Zębik WESCO Transport i Spedycja, DREW - BOX w Miliczu, Pani Danuta Bezpałko „KURSOR” w Miliczu, Cukiernia „Alinka” w Miliczu, Pro.IT - Dariusz Besz, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach, Foto - Optyka. Dworak J.

Wyrażając swą wdzięczność za dobre serce i wolę
życzymy w Nowym Roku dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor PCPR w Miliczu
Monika Szczepańska
wraz z pracownikami

Lista przekazanych darów

W dniu 28 grudnia PCPR w Miliczu przekazało pogorzelcom z Dzierzgowa dary od ofiarodawców w postaci ubrań, ręczników, artykułów szkolnych, naczyń, sprzętu TV, drewna kominkowego oraz kwotę zebraną przez jednostkę w wysokości 443 zł. Dziękujemy w imieniu swoim i poszkodowanych.

Razem możemy Wiele!!!

Dyrektor PCPR Monika Szczepańska 24.12.2018 uczestniczyła w Wieczerzy Wigilijnej zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Miliczu.

Poniższe informacje oraz zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: www.dpsmilicz.pl

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas refleksji, serdecznych spotkań i składania życzeń. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia trwały u nas od wielu tygodni. Pięknie przystrojony dom własnoręcznie wykonanymi dekoracjami witał naszych gości. W tym wyjątkowym dniu 24 grudnia 2018 r. odwiedzili nas: Ksiądz Proboszcz Jan Przytocki – Parafia pw. Św. Michała Archanioła, Pan Grzegorz Duda - starosta Powiatu Milickiego, Pan Marek Sierpiński - przewodniczący Rady Powiatu Milickiego, Pani Monika Szczepańska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu oraz Pani Wiktoria Niedźwiedzka - przedstawiciel naszych wolontariuszy. Przed wieczerzą zaproszeni goście odwiedzili z życzeniami osoby obłożnie chore. Przy suto zastawionych stołach znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez pracowników naszej kuchni. Wieczerzę Wigilijną rozpoczęła P. Anna Milian - dyrektor DPS-u, która przedstawiła mieszkańcom zaproszonych gości, złożyła życzenia mieszkańcom, podziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączyli się również wszyscy zaproszeni goście. Najważniejszą częścią wieczerzy była wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. Jana Przytockiego oraz odczytanie ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Po modlitwie przyszedł czas na składanie życzeń i wspólne kolędowanie. Podczas kolacji przyszedł do nas Mikołaj i Aniołek i obdarowali mieszkańców oraz zaproszonych gości drobnymi upominkami. Wieczorem w naszej kaplicy odbyła się paserka, którą odprawił ks. Marcin Robakowski.