Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w imieniu Fundacji EY serdecznie zaprasza do udziału w projekcie CEMS Chance.

Projekt ten to 4 – dniowy cykl warsztatów skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszana do udziału jest młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Najbliższa XV edycja już projektu, odbędzie się w dniach 4 -7 grudnia 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 27 października -17 listopada poprzez formularz na stronie internetowej http://cemschance.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestników jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorką rekrutacji najbliższej edycji Magdaleną Kuczyńską email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 662 576 921.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wniosek o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, które wydaje się dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 lub art. 26a ust.1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). Wniosek składa się do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który w ostatniej instancji wydał orzeczenie o zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do stopnia niepełnosprawności , a orzeczenie to nie ujawniło symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. Poz. 1241). Złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

Dnia 24.10.2018 r. dyrektor PCPR Monika Szczepańska wzięła udział w obchodach Dnia Seniora. Były kwiaty, życzenia i wspólne śpiewanie. Mieszkańcy przygotowali humorystyczne przedstawienie o tematyce jesieni życia. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Miliczu wraz z opiekunką p. Kingą Iwanicką przygotowały i zaprezentowały piękne przedstawienie o księżniczkach i rycerzach. W obchodach Święta Seniora uczestniczyli także: Krzysztof Osmelak - Starosta Milicki, Grzegorz Duda - Wicestarosta oraz Anna Milian - dyrektor DPS w Miliczu. Źródło: www.dpsmilicz.pl.

W ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zawierający m.in.: DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI POMOCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY. Kliknij na okładkę, aby obejrzeć.

Trzecia edycja Programu Stypendialnego – „Kierunek Samodzielność” 2018 / 19 - dla zdolnych uczniów przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z DPD Polska Sp. z o.o. ogłasza trzecią edycję programu „Kierunek Samodzielność”. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych, mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczególnym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Zgłoszenia do 5 listopada (liczy się data stempla pocztowego).

Komplet dokumentów oraz wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie pod adresem: towarzystwonaszdom.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Prządka - Koordynatorką Programu: Tel. 508 106 152
oraz e-mail: e.przadka (at) naszdom.org.pl

Zachęcamy do udziału w programie!