Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje iż, w celu usprawnienia systemu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dolnośląski Urząd Wojewódzki uaktualnił bazę instytucji udzielających pomocy.

Aktualna baza teleadresowa
podmiotów i organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

  1. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - otwórz
  2. Podmioty realizujące programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie - otwórz
  3. Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - otwórz
  4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - otwórz
  5. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim - otwórz
  6. Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi noclegowniach oraz ogrzewalniach - otwórz

Zajrzyj również na stronę: www.duw.pl

W dniu 18 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało szkolenie pt. „Dbam o granice swoje i swoich kolegów i koleżanek w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar”.

Było ono skierowane dla dzieci z rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka z naszego powiatu. Szkolenie przeprowadziła p. psycholog Joanna Płuska. Trwało ono 2 godziny szkoleniowe, udział wzięło 13 dzieci.

Zakres tematyczny zajęć:

  • poznanie pojęcia granic - w rozumieniu interpersonalnym,
  • nauka rozróżniania relacji interpersonalnych i zasad utrzymywania dystansu (granic) w ich poszczególnych rodzajach,
  • nauka dbania o własne granice oraz szanowanie granic innych osób,
  • poznanie procedury postępowania w przypadku naruszenia przez kogoś własnych granic (typowanie osoby zaufania w swoim otoczeniu).

W dniu 14 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu „Bliżej Dzieci”, zorganizowano zabawy plenerowe dla swoich podopiecznych z okazji Dnia Dziecka.

Przygotowano takie atrakcje jak dmuchane zjeżdżalnie, tunel dla najmłodszych, robienie ogromnych baniek mydlanych.

Dopisała piękna, słoneczna pogoda. Dzieci przybyły wraz z opiekunami. Dla Ochłody były natryski wodne. Dzieciom zorganizowano zabawy z piłkami w strumieniach wody, co spodobało się uczestnikom i dało chwilę wytchnienia w to gorące piątkowe popołudnie.

Uczestnicy imprezy mieli też możliwość przejażdżki bryczką zaprzężoną w miejscowe konie. Dzieci miały możliwość zobaczyć z bliska i nawet dotknąć tych pięknych, majestatycznych zwierząt. To wyjątkowe popołudnie dało mnóstwo niezapomnianych wrażeń!

W dniu 04.06.2019 r. Dyrektor PCPR uczestniczyła w obchodach 30-lecia wolnych wyborów '89 na milickim Rynku.

Źródło fotografii: http://www.milicz.pl/

W dniu 03 czerwca 2019 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinne w Miliczu Monika Szczepańska wraz z Zespołem Placówek Opiekuńczo - wychowawczych uczestniczyło w dniu otwartym Straży Granicznej.

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej zapoznali się z tajnikami tego wyjątkowego zawodu, co może pozwolić im w podjęci ważnych decyzji życiowych w zakresie wejścia na aktywny rynek pracy.

Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie!

Jeśli jesteś zainteresowany rekrutacją do służby wejdź na: stronę.