Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu - Monika Szczepańska brała udział w Dniach Seniora organizowanych przez DPS w Miliczu. Materiały oraz zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie Placówki - publikacja z dnia 29.10.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bierze udział w edycji jesiennej programu ,,Zobacz Lepszą Przyszłość” realizowanego przez Grupę Essilor. Celem programu jest poprawienie widzenia m. in. dzieci z opieki zastępczej w wieku od 5 do 26 lat. W ramach programu dzieci przebywające w opiece zastępczej mają możliwość otrzymania bezpłatnych okularów (szkła + oprawki).

W dniu 08.11.2019 r. za naszym pośrednictwem odbyło się przesiewowe badanie wzroku, w którym udział wzięło 27 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu milickiego. U 22 dzieci wykryto podejrzenie wady wzroku. Dzieci te wraz z opiekunami wybrali oprawki okularowe, które po dostarczeniu recept do organizatorów Programu, posłużą do wykonania okularów. Aktualnie dzieci umawiane są do lekarza okulisty. Oczekujemy na dostarczenie przez rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka recept dzieci. Wówczas podejmiemy dalsze kroki związane z otrzymaniem dla nich bezpłatnych okularów.

W dniu 08.11.2019 r. o godzinie 15:00, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu miało miejsce spotkanie dla osób usamodzielnianych. W ramach spotkania uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z obowiązującymi przepisami dot. osób usamodzielnianych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W spotkaniu uczestniczyło osiem osób, w tym osoba, która opuściła pieczę zastępczą.

Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość wypełnienia Młodzieżowego Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych MŁKOZZ i uzyskać informację na temat swoich kompetencji zawodowych. Zapoznali się z aktualnymi dokumentami, obowiązującymi dla osób usamodzielnianych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnicy z motywacją zadawali pytania.

Szanowni Państwo, W związku z prowadzaną Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Milicz bardzo prosimy w imieniu Pana Burmistrza Piotra Lecha oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu o wypełnienie ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Państwa opinia jest dla nas niezmiernie ważna w określeniu zagrożeń, aby na ich podstawie ustalić jakie podjąć działania profilaktyczne w naszej gminie. Wszystkie zebrane informacje posłużą w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Urząd Miejski w Miliczu,
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/QazXypQ9

Dnia 31.10.2019 r. odbyła się grupy wsparcia dotycząca projektu finansowanego z funduszy europejskich pt.: ”Bliżej dzieci”. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób.

Temat spotkania „Unikajmy oszustów”.

Dzięki nawiązanej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Miliczu na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych została zaproszona Pani Aleksandra Piłaszewicz.

Szczegółowo omówiono i przedstawiono:

  • oszustwo „na wnuczka”
  • oszustwo „na policjanta”
  • oszustwo „na pracownika socjalnego”

Oszuści posługują się od wielu lat podobnymi metodami. Przestępcy zwykle działają metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, oraz na „pracownika socjalnego”. Zawsze mają jeden cel – oszukać lub okraść ofiarę.

Przypadki oszustw w dalszym ciągu to bardzo poważny i aktualny problem. Niestety nadal nie brakuje amatorów „łatwego zarobku”, którzy żerują na naiwności i nieuwadze.

Jak działają złodzieje?

Niestety oszuści bardzo często potrafią zaskarbić sobie nasze zaufanie na tyle, że bez większych oporów ofiara podaje im swój dowód osobisty , oraz podpisze podsunięte dokumenty, często ich nawet nie czytając!

Taka niefrasobliwość może nas niestety wiele kosztować!

Jak nie dać się oszukać?

Warto zapamiętać, że zanim podpiszemy jakiekolwiek dokumenty, trzeba się z nimi bardzo dokładnie zapoznać. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub nie rozumiemy treści dokumentów, powinniśmy nawiązać kontakt z kimś zaufanym, kto pomoże nam rozwiązać wszelkie wątpliwości. Chodzi o to aby skontaktować się z kimś , kto wytłumaczy i pomoże nam podjąć właściwą decyzję, a tym samym uniknąć kłopotów.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji.