Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora PCPR z dnia 23.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu -

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. Święto pomocy społecznej i jednocześnie Dzień Życzliwości. Z tej okazji składam serdeczne wyrazy uznania oraz podziękowania wszystkim pracownikom, PCPR-ów, DPS-ów, OPS-ów, organizacjom pozarządowym wspierającym ludzi w potrzebie, a w szczególności wszystkim moim Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu. Jednocześnie życzę szczęścia, wytrwałości, uśmiechu jak najwięcej, dobroci oraz szacunku dla Naszej trudnej i niezwykle odpowiedzialnej pracy. Zwłaszcza teraz w tym trudnym okresie pandemii, gdy nie wiadomo jak zakończy się dzień....

Dziękuję Wam za wszystko, za siłę i poświęcenie. Jesteście Wspaniali.

Dyrektor PCPR w Miliczu - Monika Szczepańska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w imieniu Fundacji Imago serdecznie zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym skierowanych dla osób w wieku 15-29 lat. Projekt jest w 100% finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest wsparcie osób (aktywizacji zawodowej), które spełniają 1 z poniższych warunków:

 • opuściły rodzinny dom dziecka lub pieczę zastępcza do 2 lat wstecz
 • zakończyły naukę w Młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub Młodzieżowym ośrodku szkolnym do 2 lat wstecz
 • opuściły zakład karny lub areszt śledczy do 2 lat wstecz
 • opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich do 2 lat wstecz
 • opuściły specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy lub ośrodek wychowawczy do 2 lat wstecz
 • ukończyły naukę w szkole specjalnej do 2 lat wstecz
 • mama przebywająca w domu samotnej matki
 • opuściły zakład pracy chronionej do 2 lat wstecz

a dodatkowo mają 15-29 lat i mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego.

Dla takich osób jest możliwość:

 • bezpłatnej konsultacji z doradcą zawodowym
 • znalezienie pracy (staż) w wybranym zawodzie, również w wybranym miejscu, np. blisko miejsca zamieszkania
 • znalezienie kursu zawodowego/ szkolenia , zgodnie z potrzebami klienta, np. kurs fryzjerski, operator koparki i wiele innych ( do kwoty 2500 zł)
 • pomocy w założeniu działalności gospodarczej
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie lub staż

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

W razie pytań numer kontaktowy tel.518 625 479

Fundacja Imago al. Hallera 123, 53-201 Wrocław

Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.11 br. dostępne w załączniku -

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dostępne w załączniku -

Rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego dotyczące działalności placówek pobytu dziennego z dnia 22.10 br. dostępne w załączniku -

Rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10 br. dostępne w załączniku -

Rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.09 br. dostępne w załączniku -

Rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.09 br. dostępne w załączniku -

Rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.09 br. dostępne w załączniku -