Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, iż 06.05.2019 r. rozpoczęto na obszarze Dolnego Śląska akcję promocyjno – informacyjną oraz rekrutację uczestników do Projektu 8.2 „Mam Pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt skierowany jest do 100 osób w wieku min. 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Sekretarz Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pełna treść informacji o wyniku naboru -

W ramach współpracy PCPR z tutejszym Sądem Rejonowym, dnia 7.05.2019 r. zorganizowano spotkanie w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej, przy ul. Waresiaka 7 w Miliczu. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu – Sędzia Dominik Flunt oraz kuratorzy zawodowi, Dyrektor PCPR Monika Szczepańska i czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację w pieczy zastępczej na terenie powiatu milickiego. Jednocześnie poinformowano o kolejnej edycji Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego Dla Sprawców Przemocy. Omówiono działania zespołu d/s rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowo omówiono oferty PCPR m.in.:

  • możliwości wsparcia przez psychologa - seksuologa;
  • możliwość mediacji;
  • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik), wsparcie osób niepełnosprawnych.

Przekazano broszury i ulotki informacyjne i promujące działania PCPR. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, zaplanowano kolejne spotkanie, prawdopodobnie październik / listopad br.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 9.05.2019 r. zorganizowało dwugodzinne szkolenie rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodzin zastępczych spokrewnionych. Tematyką szkolenia była: „Interwencja w przypadku pojawienia się u dzieci i młodzieży trudności o charakterze seksualnym”.

W szkoleniu które prowadziła Pani Joanna Płuska: psycholog – seksuolog wzięło udział 9 osób z rodzin zastępczych spokrewnionych z powiatu milickiego.

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji zadań z „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar”.

Uczestnicy mieli zapewniony bufet kawowo – herbaciany.