W dniu 20 sierpnia 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało zajęcia z samoobrony oraz pokaz sztuki walki pod hasłem ”STOP PRZEMOCY” w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2015 - 2020.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej przeprowadził mistrz sztuki walki taekwon–do Pan Mariusz Dumitrescu.

Zajęcia miały charakter pokazowy oraz instruktażowy. Liczba uczestników w tym dzieci z opiekunami – 17.

Dzieci były zainteresowane i z uśmiechem na twarzy uczestniczyły w zajęciach. Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia rozwiną pasje sportowe u naszych podopiecznych.

Podziękowania dla Mistrza -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w zakresie: doskonalenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Szczegóły oraz formularz oferty w załączniku -

W dniu 20 sierpnia 2018 roku dzieci z pieczy zastępczej wyjechały na wakacje organizowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy z PCPR w Miliczu. Dzieci będą przebywać w Ośrodku Wczasowym „Hutnik” w Jastrzębiej Górze.

Organizatorem kolonii realizowanych dla Kuratorium Oświaty jest biuro Poltur Polska Sp. Z o. o z Zielonej Góry.

Liczba uczestników kolonii z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu milickiego w okresie od 20.08 br. do 02.09 br. – 10 dzieci.

ŻYCZYMY NASZYM PODOPIECZNYM SŁOŃCA,
CIEPŁEJ WODY ORAZ HUMORU!!!

PCPR w Miliczu otrzymało propozycję udziału w programie Fundacji Przyjaciółka ,,Zobacz lepszą przyszłość”. To akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, domów dziecka i świetlic środowiskowych w wieku od 5 do 26 lat. W ramach tego programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnego badania wzroku i otrzymać darmowe okulary (szkła + oprawy). Materiały informacyjne na temat programu ,,Zobacz lepszą przyszłość” dostępne są na stronie internetowej: http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/

Mając na uwadze powyższe proszę o przekazanie informacji do PCPR w Miliczu na temat zapisania dziecka do programu, z zachowaniem terminu do dnia 27.08.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Świat bez przemocy, alkoholu, narkotyków , dopalaczy„ dzieci przebywające w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu milickiego. Uczestnicy  Konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać pracę artystyczną dowolnymi technikami plastycznymi w terminie do 28 września 2018 r.

Cel: Działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2015 - 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Regulamin konkursu

Informacje można również uzyskać w pokoju nr 4 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4b.