Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Projekty powinny zawierać dodatkowo dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do Procedur – tj. w Zasadach dotyczących wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B,C,D,F i G.

 • Więcej informacji dotyczących realizacji programu -
 • Program wyrównywania różnic między regionami III -
 • Wniosek do pobrania -
 • Załącznik nr 1 do procedur. Zasady B, C, D, F, G -
 • Załącznik do wniosku - planowane wartości wskaźników bazowych -
 • Wystąpienie dla jednostek organizacyjnych powiatu -

Od 1 stycznia 2020 wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków on-line w Systemie SOW na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: +48 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z naszego terenu.

Szkolenia odbywały się w okresie od września do grudnia 2019 r., zrealizowano 50 godzin szkolenia, w ramach którego 20 osób otrzymały profesjonalne wskazówki dotyczące problemów w relacjach między dziećmi własnymi, a dziećmi w opiece zastępczej.

Zakres tematyczny:

 • Role rodzicielskie w rodzinie zastępczej a biologicznej
 • Granice w rodzinie analiza potrzeb i problemów rodziny
 • Metody rozwiązywania konfliktów, problemów pomiędzy dziećmi
 • Mój własny styl wychowania
 • Zagadnienia dotyczącej traumy i ich wpływu na relacje dzieci w opiece
 • Problemy destrukcyjnych zachowań dziecka i ich wpływu na pozostałe dzieci będące w rodzinie
 • Problemy dotyczące kontaktów dziecka z rodziną biologiczną:
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze – dotyczące relacji dzieci w opiece z rodziną biologiczną

Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji uczestników projektu „Bliżej dzieci”.

Dyrektor PCPR w Miliczu Monika Szczepańska jak co roku uczestniczyła w pięknie zorganizowanej wigilii w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

Na zaproszenie Dyrektor DPS Pani Anny Milian w spotkaniu Wigilijnym uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatowych ze Starostą Milickim Panem Sławomirem Strzeleckim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu panem Krzysztofem Osmelakiem.

Oprawę duchową poprowadził ks. Zbigniew Topolnicki z Parafii św. Andrzeja Boboli w Miliczu.

Przed rozpoczęciem wspaniałego spotkania opłatkowego pełnego kolęd, życzeń oraz przepięknej oprawie muzycznej Państwa Kuśnierz nastąpiło otwarcie windy w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Władz Powiatowych.

Za okazane wsparcie Dziękujemy!!!