MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 – oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 2 i 3 – prawo jazdy.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 4 – oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu.

  Komplet dokumentów do pobrania -

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1, 3 i 4 – sprzęt elektroniczny.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 2 – szkolenia dotyczące sprzętu elektronicznego.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 5 – naprawa sprzętu elektronicznego.

  Komplet dokumentów do pobrania -

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1 – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 2 – naprawa skutera, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 3 – proteza kończyny.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 4 – naprawa protezy kończyny.

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • Zadanie 5 – skuter inwalidzki, oprzyrządowanie elektryczne.

  Komplet dokumentów do pobrania -

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

  Komplet dokumentów do pobrania -

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • Komplet dokumentów do pobrania -Program pn: "AKTYWNY SAMORZĄD"
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych