ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MILICZU
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1
,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Podziałanie 7.1.2.
"Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
realizuje
projekt systemowy
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


,, LEPSZY START”
Celem projektu jestaktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych..

Projekt skierowany jest do:
• bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych

Oferowane formy wsparcia:

• doradztwo zawodowe
• wsparcie psychologiczne

  • SFINANSOWANIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu i procesu rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4b 56-300 Milicz tel. 071 3841384,