Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że mimo upływu terminu naboru wniosków w module I, istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej w programie „Aktywny samorząd” zasady dotyczącej przywrócenia terminu na złożenie wniosku. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go wraz z podaniem o przywrócenie terminu - do PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4B. Taka możliwość dotyczy w szczególności pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Zadanie 1 w Obszarze C programu), która została wdrożona w bieżącym roku po kilku latach przerwy.

Osoby niepełnosprawne, które spełniają warunki uczestnictwa w programie serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!