UWAGA STUDENCI!

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Terminy przyjmowania wniosków, w przypadku Modułu II:

  • od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • od dnia 01 sierpnia 2019r. do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Szczegółowe informacje, formularze dostępne są w siedzibie PCPR ul. Trzebnicka 4B, pod nr telefonu 071 3841 384 oraz na stornie internetowej www.pcprmilicz.pl zakładka „Aktywny Samorząd”

Zainteresowanych serdecznie Zapraszamy!

Więcej informacji dotyczących realizacji programu -

Formularze na rok 2019 do pobrania -