Piękny bukiet kwiatów dla Pani Dyrektor
Moniki Szczepańskiej
za udaną współpracę pomiędzy
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechlowie
a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.