Zgodnie z pismem Prokuratora Rejonowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że:
w związku z „Tygodniem Pomocy Ofiarom  Przestępstw”
w dniach od 23 do 27 lutego 2009 r. w godzinach od 1400 do 1530 w Miliczu ul. Grota Roweckiego 5
prokuratorzy tutejszej Prokuratury udzielać będą bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym.