• MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 3 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 4 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR D (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

  Komplet dokumentów do pobrania -Program pn: "AKTYWNY SAMORZĄD"
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych