Zapraszamy do zapoznania się z tabelą obrazującą wysokość udzielanych dodatków w ramach programu "Aktywny Samorząd" w roku 2017 -