mgr Monika Szczepańska
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Elżbieta Mencel
główna księgowa

Monika Szczepańska
przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Paulina Krynicka
sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Elżbieta Wojtera
pomoc administracyjna w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Paulina Kwasiuk
pomoc administracyjna

Katarzyna Szulc
główny specjalista

Katarzyna Witoń
referent - doradca ds. osób niepełnosprawnych

Dominika Winiecka
referent - doradca ds. osób niepełnosprawnych

Aneta Maroń
specjalista

Małgorzata Mielcarek
starszy pracownik socjalny

Beata Sofińska
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Husiatyńska - Sadowska
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Celina Waszkowiak
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Frąckowiak
psycholog