Budżet 2014 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2014 Podział środków finansowych - zmiany w ramach I transzy

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

w tym:

58 660,79 zł

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 88 244,68 zł
Promocja 1 469,05 zł
Ewaluacja 734,52zł
Obsługa 7 345,27 zł
RAZEM: 156 454,31 zł