INFORMATORY PCPR EDYCJA 2018

W ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zawierający m.in.: DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI POMOCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY.


INFORMATORY PCPR EDYCJA 2013

Broszura 1

Informator tzw. PRZEWODNIK, który ma na celu służyć jako swego rodzaju drogowskaz - wskazujący formy i zakres pomocy dla potrzebujących mieszkańców powiatu.
Przewodnik zawiera informacje o ofertach instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu milickiego, przydatnych adresach, oraz MAPĘ Milicza wskazującą położenie placówek zajmujących się wspieraniem.

Broszura 2

Publikacja w nowej szacie graficznej przeznaczona w szczególności do osób niepełnosprawnych.

 


INFORMATORY PCPR EDYCJA 2012

Broszura 1

 

Broszura 2

 

 


INFORMATORY PCPR EDYCJA 2011

Broszura 1

 

Broszura 2

 

 


INFORMATORY PCPR EDYCJA 2010

Broszura 1

 

Broszura 2

 

 


INFORMATOR PCPR EDYCJA 2009

Broszura 1