Budżet 2013 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
PO WSZYSTKICH ZMIANACH

Kliknij, aby pobrać dokument w wersji PDFBudżet 2013 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
PO ZMIANACH

 

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2013 Podział środków finansowych - w ramach I transzy Umowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. Dodatkowe środki w ramach I transzy - przypadające modułowi II Aneks do umowy z dnia 22 lipca 2013 r.

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

w tym:

39 255,15 zł
0,00 zł

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 46 025,87 zł 15 802,14 zł
Promocja 912,10 zł  
Ewaluacja 456,05zł  
Obsługa 4 560,48 zł 802,14 zł
RAZEM: 91 209,65 zł 107 011,79 zł