12 czerwca br.  usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne- uczestnicy projektu „lepszy start” rozpoczęli kurs prawa jazdy kat „B” finansowany w całości przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dzięki projektowi PCPR współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem kursu jest:

Uzyskanie umiejętności / kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu umożliwiającego aktywizację zawodową i społeczną, a także ułatwienie wejścia na rynek pracy a tym samym możliwość usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych czy też osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy mają zagwarantowane:

*       30 godzin zajęć teoretycznych

*       30 godzin zajęć praktycznych

*       opłacenie kosztów wydania orzeczenia lekarskiego

*       opłacenie kosztów pierwszego egzaminu w WORD .

Kurs potrwa do końca września i poprowadzi go Ośrodek Szkolenia Kierowców Franciszek Boczula z Milicza