Od dnia 13.10.2012r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastepcze zawodowe, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz  niezawodowe rodziny zastępcze z grupą 8 osób - zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

 Szkolenie odbywa  się zgodnie z  programem „PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/Adopcja” zatwierdzonym przez  Ministra właściwego do spraw rodziny

 Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  

 

 

Szkolenie prowadzą  trenerzy (2 ) szkoleń na kandydatów na rodziny zastępcze - zaświadczenia kwalifikacyjne Towarzystwa ”Nasz DOM”

 

 

Zajęcia odbywają się w Sali Konferencyjnej PCE i PP w Miliczu  w terminach :

13.10.2012

20.10.2012

27.10.2012

03.11.2012

10.11.2012

17.11.2012

24.11.2012

 

 

W  trakcie szkolenia uczestnikom zapewnia się :

- materiały szkoleniowe , ubezpieczenie NW oraz poczęstunek w postaci bufetu kawowego