W dniu 08.10.2012r. rozpoczął się cykl szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Celem przeprowadzonych zajęć jest podniesienie kwalifikacji  istniejących rodzin zastępczych

 Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 Grupę docelową  szkolenia stanowi 19 osobowa grupa rodziców zastępczych

 Szkolenie prowadzi  specjalista psycholog  z Pracowni Psychologicznej "  METAMORFOZA” z Krośnic

 

 

Pierwsze zajęcia odbyły się w Sali Konferencyjnej PCEiPP w Miliczu . Kolejne – według harmonogramu szkolenia -zostaną przeprowadzone w CAL w Miliczu

 

W  trakcie szkolenia uczestnikom zapewnia się :

- materiały szkoleniowe , ubezpieczenie NW oraz poczęstunek w formie bufetu kawowego