W dniach od 24.09.2012r. do 28.09.2012r.  odbyło się szkolenie z zakresu wizażu i autoprezentacji zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dla uczestników projektu „lepszy start”

 

Aktywizacja edukacyjna możliwa była dzięki projektowi PCPR pn. „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 Grupę docelową  szkolenia stanowili:

Uczestnicy projektu „Lepszy start” tj.  osoby  niepełnosprawnych  oraz  usamodzielniani wychowankowie pieczy zastepczej, w wieku aktywności zawodowej.

 

Wykonawcą szkolenia był:

  Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego „MEDIATOR” z siedzibą w Świdnicy

 

·           Ogólny harmonogram realizacji 

24-25.09.2012r.

1. Autoprezentacja a pierwsze wrażenie

- rola wizerunku w życiu prywatnym i zawodowym

-rola pierwszego wrażenia

-określenie swoich mocnych i słabych stron

2. Budowanie wizerunku słowem- komunikacja werbalna

- jak mówić by nas słuchano

- jak słuchać by do nas mówiono

- techniki pracy głosem

3. Komunikacja niewerbalna

- sposoby przekazywania informacji

- złe nawyki i metody zapobiegania im

4.Tworzenie wizerunku zawodowego

- savoir vivre w pracy i podczas  poszukiwania pracy

- asertywność

- kreowanie własnego wizerunku- dobór odpowiedniego stroju do pracy na etapie poszukiwania pracy i na co dzień , kolor i styl

5.Stres – jak sobie z nim radzić

- sposoby radzenia sobie z tremą

- jak reagować na sytuacje stresowe

- techniki relaksacyjne

 

Zajęcia poprowadził trener Pan Marek Gawroń – Psycholog

 

26- 28.09.2012r.

1. Wizaż – zajęcia warsztatowe

- umiejętność świadomego kreowania własnego wizerunku życia codziennego jak i zawodowego

- znaczenie kolorów,

- harmonia kolorów do osobowości, sytuacji , urody,

- indywidualny koloryt, typologia urody,

- Stylizacja twarzy, techniki makijażu- zasady

- dobieranie fasonu do sylwetki- stylizacja ubioru,

- poznanie proporcji sylwetki,

- znaczenie dodatków

- opracowanie bazy ubrania dziennego i biznesowego, itp. warsztaty

 

Zajęcia poprowadziła: Małgorzata Grochowalska- Mistrz Kosmetologii

 

Szkolenie odbyło się w Restauracji „KASKADA”  Wszewilki 85

 

 

Ponadto w trakcie szkolenia uczestnikom zapewniono :

- materiały szkoleniowe

-ubezpieczenie NW

-2 daniowy obiad

- poczęstunek w postaci ciast oraz zimnych i ciepłych napojów

- upominki w formie kosmetyczki z akcesoriami do makijażu

 oraz gadżety ( torba + parasol z logo EFS POKL)