Budżet 2012 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych - zmiany w ramch drugiej transzy

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2012 Podział środków finansowych - zmiany w ramch II transzy
Obszar A
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
11 220,00
Obszar B1
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
25 283,00
Obszar B2
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
10 000,00
Obszar B3
pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
0,00
Obszar B4
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
0,00
Obszar C
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
58 178,70
Obszar D
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
10 641,00
Obszar E
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
975,00
Obszar F
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
1 686,00
Promocja 704,00
Ewaluacja 469,00
Obsługa 2 816,00
RAZEM: 121 972,70

Budżet 2012 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2012 Podział środków finansowych I transza
Obszar A
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
11 220,00
Obszar B1
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
25 283,00
Obszar B2
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
10 000,00
Obszar B3
pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
0,00
Obszar B4
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
0,00
Obszar C
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
35 062,00
Obszar D
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
10 641,00
Obszar E
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
0,00
Obszar F
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
1 686,00
Promocja 704,00
Ewaluacja 469,00
Obsługa 2 816,00
RAZEM: 97 881,00