Od 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje:

„Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie”

 

Program został przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu w dniu 18 czerwca 2009 r. Uchwałą nr XXVJ/183/2009

Jest to zadanie zlecone - z zakresu administracji rządowej (art. 6 ust 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Z założenia program jest szansą na wyeliminowanie negatywnych zachowań sprawcy, jego całkowitą resocjalizację, a co za tym idzie poprawę życia rodzin borykających się z problemem przemocy domowej.

Program adresowany jest do osób skazanych za czyny określone w art. 207 kodeksu karnego lub inne przestępstwa przeciwko rodzinie z zastosowaniem przemocy wobec najbliższych.

Podstawowym celem tego programu jest zaprzestanie stosowania przemocy poprzez edukację sprawcy, uświadomienie destrukcyjnych zachowań i mechanizmów oraz nauczenie konstruktywnych sposobów działania, odpowiedzialności za popełnione czyny, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób akceptowany społecznie, prawidłowej komunikacji partnerskiej, wyrażania uczuć, umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego. Kolejnym etapem w programie jest opracowanie konstruktywnych schematów zachowań i nauka ich stosowania.

Aktualne ulotki oraz plakaty propagujące program wydrukowane w 2013 r. dostępne są w siedzibie PCPR oraz zostały rozdysponowane oo jednostek na terenie powiatu. Otwórz!, Przeczytaj! Zastanów się! Przyjdź!

Ulotka strona 1 Ulotka strona 2
broszura_1 broszura_1

 

Kliknij, aby obejrzeć strony ulotki w pełnych rozmiarach