Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 12.04.2019 r. zorganizowało trzygodzinne szkolenie podnoszące kwalifikacje dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i rodzinnych domów dziecka mające wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem. Tematyką szkolenia była: „Interwencja w przypadku pojawienia się trudności o charakterze seksualnym”.

Wzięło w nim udział 8 osób z rodzin zastępczych, którym serdecznie dziękujemy za korzystanie z naszej oferty wsparcia. Prowadząca: Pani Joanna Płuska psycholog - seksuolog. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji zadań z „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar”.

Starosta Milicki Grzegorz Duda, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sierpiński, Dyrektor PCPR Monika Szczepańska uczestniczyli na zaproszenie dyrektor Milickiego Domu Pomocy Społecznej Anny Milian w Wielkanocnym Śniadaniu. Wśród gości byli także ks. Michał Olszański, przedstawicielka wolontariuszy Wiktoria Niedźwiedzka. Jak co roku oprawa śniadania Wielkanocnego przygotowana przez Pracowników DPS była bardzo uroczysta. Mieszkańcy, pracownicy Domu Pomocy Społecznej oraz przybyli goście wspólnie pomodlili się, podzielili jajkiem oraz zasiedli do wielkanocnego stołu. Odwiedzono również chorych mieszkańców gdzie złożono życzenia świąteczne.

W sobotę Starosta Powiatu Milickiego Grzegorz Duda wraz z władzami Gminy Milicz, Dyrektor PCPR Moniką Szczepańską oraz Dyrektor DPS Anną Milian uczestniczyli w śniadaniu wielkanocnym dla potrzebujących. To już kolejny raz zorganizowane zostało przy kościele św. Andrzeja Boboli „Wielkanocne Śniadanie” dla potrzebujących. Pomysłodawcą tego wydarzenia jest proboszcz Zbigniew Sobociński. Organizacji, jak co roku podjęły się: Caritas, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Szczęść Boże! dla wszystkich uczestników, gości i organizatorów.

ChoinkaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w bieżącym roku, po raz kolejny przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, spełniające poniższe kryteria do zgłaszania się do siedziby PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4B, tel. 71 38 41 384.

Więcej informacji dotyczących realizacji programu -

Formularze na rok 2019 do pobrania -