W ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zawierający m.in.: DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI POMOCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY. Kliknij na okładkę, aby obejrzeć.

Aktualna baza teleadresowa
podmiotów i organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

 1. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - otwórz
 2. Podmioty realizujące programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie - otwórz
 3. Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - otwórz
 4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - otwórz
 5. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim - otwórz
 6. Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi noclegowniach oraz ogrzewalniach - otwórz

Zajrzyj również na stronę: www.duw.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w roku 2013 wydrukowało ulotki oraz plakaty informacyjne dotyczące konieczności reagowania, zapobiegania oraz informujące o instytucjach udzielających wsparcia w przypadku stosowania przemocy na terenie powiatu.

Materiały zostały rozesłane do instytucji powiatu milickiego - celem rozpropagowania.

Ponadto są dostępne w siedzibie jednostki oraz na stronie www.pcprmilicz.pl

REAGUJ, PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA!!!

Plakat Ulotka strona 1 Ulotka strona 2
broszura_1
broszura_1 broszura_1

Kliknij, aby obejrzeć obrazy w pełnych rozmiarach

 

Ulotki oraz plakaty propagujące Powiatowy Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie wydrukowane w 2013 r. dostępne w siedzibie PCPR oraz rozdysponowane do jednostek na terenie powiatu. Otwórz!, Przeczytaj! Zastanów się! Przyjdź!

Ulotka strona 1 Ulotka strona 2
broszura_1 broszura_1

 

Kliknij, aby obejrzeć strony ulotki w pełnych rozmiarach

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach, którego oferowane są:

 •     konsultacje indywidualne
 •     zajęcia grupowe

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce MENU pn. "Dla sprawców przemocy"

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy.


Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie.

Sprawdź, jakich zachowań doświadczyłaś ze strony swojego partnera. • Przemoc seksualna

  Wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.
 • Przemoc ekonomiczna

  Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny itp.
 • Przemoc fizyczna

  Popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.
 • Przemoc psychiczna

  Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.