Powiatowy Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2016 wraz z uchwałą - Pobierz

Uchwała w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 2015 - 2017 - Pobierz

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2015 - 2017 - Pobierz

Uchwała w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2015 - 2020 - Pobierz

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2015 - 2020 - Pobierz

Uchwała w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2012 - 2014 - Pobierz

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2012 - 2014 - Pobierz

Uchwała w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 2012 - 2014 - Pobierz

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2012 - 2014 - Pobierz