Zarządzenie Dyrektora PCPR w Miliczu z dnia 16.11.2018 r. w sprawie: ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - otwórz

Procedury rozpatrywania wniosków i zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON do poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu - otwórz

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 22.03.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w sprawie: wprowadzenia zmian w procedurach rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - otwórz

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej - otwórz

 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej - otwórz

 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osoby niepełnosprawnej - otwórz

 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej - otwórz

 5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - otwórz

 6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej - otwórz

 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - otwórz

 8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - otwórz

 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza migowego lub tłumacza - przewodnika - otwórz

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Miliczu z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - otwórz

Procedury rozpatrywania wniosków i zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON do poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu - otwórz

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej - otwórz

 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej - otwórz

 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osoby niepełnosprawnej - otwórz

 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej - otwórz

 5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - otwórz

 6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej - otwórz

 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - otwórz

 8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - otwórz

 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza migowego lub tłumacza - przewodnika - otwórz

 

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 3 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 4 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 3 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 4 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 4 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 5 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 5 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 3 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 4 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 5 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 5 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR D (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

  Komplet dokumentów do pobrania -Program pn: "AKTYWNY SAMORZĄD"
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 3 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 4 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR D (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  Komplet dokumentów do pobrania -

 • MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

  Komplet dokumentów do pobrania -Program pn: "AKTYWNY SAMORZĄD"
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR A - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku -
  5. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja kończyn górnych -

 • MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 1 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku -
  5. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja kończyn górnych -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku -
  5. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja kończyn górnych -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR B - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku -
  5. Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja kończyn górnych -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (NA RZECZ PODOPIECZNEGO) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 2 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 3 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie -
  5. Kosztorys -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR C - zadanie 4 (OSOBA PEŁNOLETNIA) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie lekarskie -
  5. Kosztorys -

 • MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ - OBSZAR D (OSOBA PEŁNOLETNIA) - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -

 • MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -
  2. Oświadczenie o dochodach -
  3. Wniosek -
  4. Zaświadczenie z uczelni -Program pn: "AKTYWNY SAMORZĄD"
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych