Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w projekcie pn. "Lepszy Start II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły oraz formularz oferty w załączniku -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt: „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu realizowane będzie następujące zadanie: trening kompetencji społecznych

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Trzebnicka 4B Milicz

Terminy:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert: na wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Lepszy start II".

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B i C dla uczestników projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -