Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt „Lepszy start II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

W ramach projektu realizowane będzie następujące zadanie:

- usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską

Miejsce realizacji: Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny Piramida I, ul. Północna 9, 76-153 Darłowo

Terminy:

Grupa I: wyjazd dnia 11.08.2017r. godz. 7.00 Milicz ul. Trzebnicka – parking przy markecie „Biedronka”, powrót: 18.08.2017 r.

Grupa II: wyjazd dnia 19.08.2017r. godz. 7.00 Milicz ul. Trzebnicka – parking przy markecie „Biedronka”, powrót: 26.08.2017 r.

Uczestnicy projektu „Lepszy start II” ukończyli zajęcia rehabilitacyjne finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Centrum Rehabilitacji Natalia Ciesielska w Miliczu, w okresie od lutego do kwietnia 2017 r. Ze wsparcia mającego na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy skorzystało 15 osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Miliczu realizuje projekt  „Lepszy start II” z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego  2014 - 2020.

W ramach projektu  realizuje zadanie: kurs prawa jazdy kat. B i C.

Miejsce realizacji: Ośrodek Szkolenia Kierowców ODZ Paterek ul. Mickiewicza 19 56-300 Milicz.

Terminy:

Data Godziny zajęć Rodzaj zajęć teoria / praktyka) Temat zajęć
30.03.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
06.04.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
13.04.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
20.04.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
27.04.2017 14:00-18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
04.05.2017 - 30.12.2017 Dokładne godz. i terminy zajęć ustalane indywidualnie z osobą szkoloną P Nauka jazdy samochodem (plac manewrowy, Kalisz)

UWAGI: Osoby, które uzyskają pełnoletniość w późniejszym terminie zajęcia teoretyczne rozpoczną w wakacje oraz zajęcia praktyczne będą ustalone indywidualnie z osobą szkoloną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Miliczu realizuje projekt „Lepszy start II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

W ramach projektu  realizuje zadanie: kurs prawa jazdy kat. B i C.

Miejsce realizacji: Ośrodek Szkolenia Kierowców ODZ Paterek, ul. Mickiewicza 19, 56-300 Milicz.

Terminy: Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 24.03.2017 r. o godz. 14.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że zostało ogłoszone II zamówienie, którego przedmiotem jest świadczenie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską w ramach projektu "Lepszy Start II".

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na: bip.milicz-powiat.pl.