Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert: na wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Lepszy start II".

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B i C dla uczestników projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: wynajmu sali szkoleniowej oraz zorganizowania cateringu – przerwy kawowej dla uczestników projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wyborze oferty dotyczącej: przeprowadzenia terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz otoczenia (rodzin zastępczych, prowadzących RDD, opiekunów) w związku z realizacją projektu „Lepszy start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku -