Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz otoczenia (rodzin zastępczych, prowadzących RDD, opiekunów) w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lepszy Start II".
Szczegóły w załączniku -

Dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej wraz z opiekunami (ogółem 37 osób) w okresie od 11-18.08.2017 przebywały nad morzem, w Ośrodku Wczasowym „Piramida I” w Darłowie.

W trakcie pobytu dzieci oraz ich opiekunowie uczestniczyli w zajęciach z psychologiem. Program zajęć obejmujący edukacje społeczną i obywatelską dotyczył m.in. tematyki: integracji, siły budowania pozytywnych relacji z ludźmi, nasze mocne strony – analiza mocnych stron, siły dobrych więzi, zwrócenie uwagi na rolę potrzeb i marzeń w rodzinie, metod spędzania wolnego czasu, budowania odporności psychicznej.

Ponadto wszyscy mieli zapewnione m.in.: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie.

Działanie zostało sfinansowane w ramach projektu „Lepszy start II”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

BUDŻET PROJEKTU OGÓŁEM 528 960,00 zł
w tym wkład własny: 79 368,00 zł
Czas trwania projektu: 01.09.2016 do 30.06.2018 r.

Osoby niepełnosprawne, uczestniczące w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Milicz, wraz z opiekunami (ogółem 25 osób) w okresie od 19-26.08.2017 przebywały nad morzem, w Ośrodku Wczasowym „Piramida I” w Darłowie.

W trakcie pobytu osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach z psychologiem. Program zajęć obejmujący edukacje społeczną i obywatelską dotyczył m.in. tematyki: integracji, poznania się, samopoznania, wpływu pozytywnego myślenia, asertywności, motywowania do zmian, wpływu pozytywnego myślenia oraz emocji.

Ponadto wszyscy mieli zapewnione m.in.: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie.

Działanie zostało sfinansowane w ramach projektu „Lepszy start II”, ze środków Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014 - 2020

BUDŻET PROJEKTU OGÓŁEM 528 960,00 zł
w tym wkład własny: 79 368,00 zł
Czas trwania projektu: od 01.09.2016 do 30.06.2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt „Lepszy start II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

W ramach projektu realizowane będzie następujące zadanie:

- usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską

Miejsce realizacji: Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny Piramida I, ul. Północna 9, 76-153 Darłowo

Terminy:

Grupa I: wyjazd dnia 11.08.2017r. godz. 7.00 Milicz ul. Trzebnicka – parking przy markecie „Biedronka”, powrót: 18.08.2017 r.

Grupa II: wyjazd dnia 19.08.2017r. godz. 7.00 Milicz ul. Trzebnicka – parking przy markecie „Biedronka”, powrót: 26.08.2017 r.

Uczestnicy projektu „Lepszy start II” ukończyli zajęcia rehabilitacyjne finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Centrum Rehabilitacji Natalia Ciesielska w Miliczu, w okresie od lutego do kwietnia 2017 r. Ze wsparcia mającego na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy skorzystało 15 osób niepełnosprawnych.