Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Miliczu realizuje projekt  „Lepszy start II” z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego  2014 - 2020.

W ramach projektu  realizuje zadanie: kurs prawa jazdy kat. B i C.

Miejsce realizacji: Ośrodek Szkolenia Kierowców ODZ Paterek ul. Mickiewicza 19 56-300 Milicz.

Terminy:

Data Godziny zajęć Rodzaj zajęć teoria / praktyka) Temat zajęć
30.03.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
06.04.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
13.04.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
20.04.2017 14:00 – 18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
27.04.2017 14:00-18:00 T Wg programu kursu prawo jazdy kat. B i C
04.05.2017 - 30.12.2017 Dokładne godz. i terminy zajęć ustalane indywidualnie z osobą szkoloną P Nauka jazdy samochodem (plac manewrowy, Kalisz)

UWAGI: Osoby, które uzyskają pełnoletniość w późniejszym terminie zajęcia teoretyczne rozpoczną w wakacje oraz zajęcia praktyczne będą ustalone indywidualnie z osobą szkoloną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Miliczu realizuje projekt „Lepszy start II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

W ramach projektu  realizuje zadanie: kurs prawa jazdy kat. B i C.

Miejsce realizacji: Ośrodek Szkolenia Kierowców ODZ Paterek, ul. Mickiewicza 19, 56-300 Milicz.

Terminy: Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 24.03.2017 r. o godz. 14.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że zostało ogłoszone II zamówienie, którego przedmiotem jest świadczenie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską w ramach projektu "Lepszy Start II".

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na: bip.milicz-powiat.pl.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o podjętej decyzji dotyczącej unieważnienia postępowania.
Szczegóły w załączniku -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt pt. „Lepszy start II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

W lutym br. zrealizowano terapię psychologiczną dla 30 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Wsparcie zostało zrealizowane pod hasłem „Szkoła rodziny zastępczej”. Uczestnicy wsparcia zapoznali się m.in. z zasadami efektywnej komunikacji interpersonalnej, wytrenowali metody współdziałania na linii rodzice-dzieci-opiekunowie, zapoznali się ze skutkami niezaspakajania wszystkich potrzeb psychicznych, dowiedzieli się w jaki sposób efektywnie spędzać czas, przećwiczyli aktywne słuchanie i metody przekazywania informacji zwrotnych, przetrenowali i omówili sposoby radzenia sobie z konfliktami.

Uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek w formie bufetu kawowego.

Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna