Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 76/2017 z dnia 5 października 2017 roku przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku.

Szczegóły w załączniku (.doc) -

Wniosek do pobrania (.doc) -

W dniu 20.11.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu wspólnie z Fundacją na rzecz Ziemi Milickiej zorganizowało jednodniowe szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu milickiego pod tytułem: "Trening rozwojowy w kontekście komunikacji z trudnym klientem". Prowadzącą szkolenie była Prezes Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej - Pani Urszula Kozłowska.

Tematy, które zostały omówione i w formie warsztatowej przećwiczone to m.in.:

  • Nawiązanie kontaktu z trudnym klientem
  • Sztuka komunikacji
  • Poziomy komunikacji
  • Wzajemne przenikanie się komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Autodiagnoza osobowości
  • Asertywność w kontakcie z trudnym klientem
  • Rodzina oraz fazy jej rozwoju
  • Genogram
  • Ekogram

Na zakończenie każdy z szesnastu uczestników otrzymał Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert: na wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Lepszy start II".

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku -

Zarząd Powiatu Milickiego zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ogłoszonym uchwałą nr 313/2017 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2017 r.