Zapraszamy do zapoznania się z tabelą obrazującą wysokość udzielanych dodatków w ramach programu "Aktywny Samorząd" w roku 2017 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało w dniu 04.08.2017 r. szkolenie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych o tematyce:
Problemy dzieci w okresie dojrzewania, trudności wychowawcze (bunt nastolatka, wagary, kradzieże, trudności w nauce, uzależnienia, stosowanie diet – problem anoreksji u dojrzewających dziewcząt, stosowanie suplementów diet i odżywek)
.

Program szkolenia obejmował:

  • Problemy dzieci w okresie dojrzewania
  • Trudności wychowawcze
  • Bunt nastolatka
  • Wagary
  • Kradzieże
  • Trudności w nauce
  • Uzależnienia
  • Stosowanie diet – stosowanie - problem anoreksji, odżywki

W szkoleniu uczestniczyło 14 osób z rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka.

Zajęcia odbywały się w Sali Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym, ul. Trzebnicka 4B w Miliczu. Rodziny miały zapewniony drobny poczęstunek.

Szkolenie prowadziła psycholog - Pani Joanna Dejko - Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Spiczyn.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt „Lepszy start II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

W ramach projektu realizowane będzie następujące zadanie:

- usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską

Miejsce realizacji: Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny Piramida I, ul. Północna 9, 76-153 Darłowo

Terminy:

Grupa I: wyjazd dnia 11.08.2017r. godz. 7.00 Milicz ul. Trzebnicka – parking przy markecie „Biedronka”, powrót: 18.08.2017 r.

Grupa II: wyjazd dnia 19.08.2017r. godz. 7.00 Milicz ul. Trzebnicka – parking przy markecie „Biedronka”, powrót: 26.08.2017 r.

W dniu 30.06.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu milickiego w którym uczestniczyły 4 osoby z rodzin zastępczych.

W czasie zajęć prowadzonych przez naszą psycholog – Panią Katarzynę dyskutowano „Jak przetrwać bunt nastolatka”. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy obejrzeli materiał psychoedukacyjny „Nastolatki” oraz materiał filmowy „Wyloguj się do życia”. Rodziny dzieliły się własnymi doświadczeniami w procesie wychowania nastolatka.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy muzyce.

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału. Do zobaczenia po wakacjach w dniu 8 września 2017 r.

„Czasem wdzięczność trudno jest wyrazić w słowach,
wtedy proste - dziękuję - zawiera wszystko co chcemy powiedzieć".

PODZIĘKOWANIE

Dzieci z kwiatami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w imieniu dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych, Rodzinnym Domu Dziecka oraz Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych składa serdeczne podziękowania wszystkim Instytucjom, Firmom oraz Osobom, dzięki których hojności udało się przygotować 78 paczek z okazji Dnia Dziecka.

Szczególnie dziękujemy Tym, którzy co roku pamiętają o naszych podopiecznych.

Wyrażając swą wdzięczność za dobre serce i wolę życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor PCPR w Miliczu
Monika Szczepańska
wraz z pracownikami