Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zamieszcza celem konsultacji społecznych ”POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE MILICKIM na lata 2018 - 2020”.

Ewentualne wnioski i uwagi prosimy kierować na nasz adres: pcprmilicz (at) wp.pl do dnia 27.02.2018 r.

Za wszelkie uwagi, propozycje serdecznie dziękujemy.

Monika Szczepańska PCPR w Miliczu

Prokuratura Rejonowa w Miliczu informuje, że w związku z "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Miliczu przy ul. Grota Roweckiego 5, udzielać będą bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji dotyczących realizacji programu  - 

Formularze na rok 2018 do pobrania -