Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /www/cms/plugins/system/xcalendar.php on line 211 Komunikat dla osób niepełnosprawnych o przystąpieniu do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
Home Aktywny Samorząd
Komunikat dla osób niepełnosprawnych o przystąpieniu do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" PDF Drukuj Email

2012 ROK

--------------------------------------------------------------------------------------------Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że Powiat Milicki przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany, ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu ruchu).

2. Obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku).

3. Obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu wzroku).

4. Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu wzroku).

5. Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby, która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3).

6. Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia, jeżeli są zatrudnieni, posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym).

7. Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym).

8. Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, (dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej, która jest pełnoletnia i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami).

9. Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko).

Przyznanie dofinansowania

Program realizowany będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu. Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Trzebnickiej 4B w Miliczu oraz na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl w zakładce "Aktywny Samorząd -> Formularze" oraz "Formularze -> Wnioski -> program Aktywny Samorząd". Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie tutejszego Centrum lub telefonicznie pod numerem 71/38 41 384. Ponadto szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl

 

2013 ROK

-----------------------------------------------------------------------------------------Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia 2013r. wprowadziła zasadnicze zmiany w zapisach programu "Aktywny samorząd" .

Ponadto  PFRON opublikował  aktualne kierunki działań wraz z warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd” w roku 2013.

Formy wsparcia obowiązujące w 2013r. obejmują m.in.:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Program "Aktywny samorząd" obecnie obejmuje również wsparcie przewidziane dotychczas w programie "Student II".

aktualnie  tzw.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Jednolita treść programu znajduje się pod adresem:

www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/

W związku ze zmianami programu, konieczna jest modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu ( m.in wystąpienie jst w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu ) Zarząd PERON prosi osoby niepełnosprawne pragnące uczestniczyć w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu "Student II" o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy (w tym również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu) przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur.

Fundusz hentai movies
celebrity nudes
celebrity sextapes
naked celebrities
celebrity sex tapes
celebrity nudes
celebrity sextapes
porn hub mobile
mobile porn
Anal Porn
gay cartoon porn
celebrity porn
zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie.

Za: www.pfron.org.pl