Home Rodzina zastępcza Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz opłacenie kosztów nauki w milf movies
szkole wyższej z projektu "Lepszy start"
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz opłacenie kosztów nauki w szkole wyższej z projektu "Lepszy start" PDF Drukuj Email

Usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych biorących udział w projekcie otrzymali jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomoc w postaci opłacenia kosztów nauki w szkole wyższej zgodnie ze ścieżką reintegracji, w całości sfinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dzięki projektowi pn. „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem pomocy jest:
Reintegracja społeczna oraz zapewnienie podstaw do uzyskania samodzielności ekonomicznej przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych m.in. poprzez poprawę warunków mieszkaniowych oraz podniesienie kwalifikacji usamodzielnianych uczestników projektu.

 

W skład pomocy na zagospodarowanie wchodzą:

  1. Materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania
  2. Niezbędne urządzenia domowe
  3. Pomoce naukowe
  4. Sprzęt mogący posłużyć do podjęcia zatrudnienia

Kwota wydatkowana na pomoc rzeczową - 11 997,99 zł (3 uczestników projektu)
Kwota wydatkowana na opłacenie kosztów nauki w szkole wyższej – 3 600,00 zł (1 uczestnik projektu).