Home Rodzina zastępcza Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - PODPISANA milf porn
!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - PODPISANA ! PDF Drukuj Email
 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.

Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w prawidłowy sposób oraz zapewnienie rodzinom z problemami wsparcia, a tym samym ograniczenie odbierania im dzieci.

Gmina:

Ustawa wprowadza funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i ich codziennych czynnościach. Ponadto wprowadza funkcję rodziny wspierającej . Jednocześnie w przypadku konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastepczej nakłada współfinansowanie – gminy w tym zakresie.

Podstawowym zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 Powiat:

Powiat organizuje system pieczy zastępczej mający na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

 Ustawa wprowadza m.in funkcję organizatora pieczy zastępczej/w PCPR- zespół ds. pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinę pomocową.

 

Podstawowe przepisy ustawy wchodzą w życie 01.01.2012r.